poweredby-green.gif

Ockham

OCKHAM's core-business is de markt van Complexe & Massieve Data omgevingen. Wij zijn gegevensspecialisten en ontwerpen en ontwikkelen databanken en softwaretoepassingen gebaseerd op onze unieke kennis van complexe gegevenshuishoudingen, datamodellen en databases. OCKHAM creëert een flexibel en makkelijk te onderhouden gegevens- en softwarearchitectuur voor klanten, die actief zijn in de financiële sector, nutsbedrijven, verzekeringen, overheid en e-business marktsegmenten.

Door het toepassen van het Ockham principe (Ockham's Razor) in ons werk, reduceren wij op radicale wijze de onnodige complexiteit in gegevensprocessen. Dit ter vergroting van de slagkracht van organisaties en het beëindigen van verspilling op alle niveaus, niet in de laatste plaats de verspilling van ICT uitgaven aan hypes en hobbies.

Ockham's scheermes

Ockham's razor, wordt door William of Ockham zelf als volgt geformuleerd: Pluralitas non est ponenda sine necessitate-- " Je moet geen veelvoud aannemen zonder noodzaak". De beste uitleg van een bepaald verschijnsel is die waarvoor je de minste aannames nodig hebt en de beste oplossing voor een gegeven probleem moet altijd de meest eenvoudige zijn. In Ockham's tijd (de 14de eeuw) was het gebruikelijk om te denken dat diegene die de ingewikkeldste verklaring voor een fenomeen kon bedenken, de slimste moest zijn en gelijk moest hebben. In de 21e eeuw weten we meestal beter, maar is de ICT wereld een opvallende uitzondering. Daar zijn baroke oplossingen voor eenvoudige problemen meer dan ooit de norm en is toepassing van Ockhams scheermes een harde noodzaak.

50 jaar ICT hebben enorm veel concepten, hulpmiddelen, methoden en zienswijzen opgeleverd en een beetje ICT'er wil ze het liefst allemaal toepassen. Ockhams tijdgenoten zouden het fantastisch hebben gevonden. Zo niet Ockham de 14de eeuwse filosoof en OCKHAM het 21e eeuwse bedrijf. Ockham en zijn scheermes zijn in de ICT actueler dan ooit en veel ICT problemen kleiner dan ze lijken en simpeler op te lossen dan menigeen denkt.

2 september 2015

Lees hier het artikel van René Veldwijk in Computable naar aanleiding van de uitzending 'De Spaghetticode' van Zembla, op 2 september 2015.

René Veldwijk ICT-deskundige PGB

René Veldwijk heeft op 28 mei opgetreden als ICT-deskundige bij het rondetafelgesprek PGB in de Tweede Kamer. Lees hier zijn bijdrage aan het rondetafelgesprek, zijn laatst gepubliceerde artikelen in Computable inzake de PGB-affaire en de soundbite van 28 mei bij BNR Nieuwsradio.