Blog 2018-01-12T12:49:10+00:00

Het laatste nieuws uit de wereld van ICT

Ockham draagt via vakpublicaties en cursussen haar kennis van gegevensmodellering over. Omdat database ontwerp grotendeels uit ICT opleidingen is verdwenen terwijl deze vaardigheid even noodzakelijk is als vroeger, wordt dit steeds belangrijker. Lees hier alle publicaties van Ockham.

Succesvolle kick-off 1e Dataset meets Dataset bijeenkomst

By | 14 juni 2018|

Met 15 deelnemers is 30 mei 2018 gesproken over het inzetten van data in het ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten. De directe aanleiding van de eerste bijeenkomst van DmD is het binnenkort vrijgeven

Whitepaper Verder met de Basisregistratie Personen

By | 8 juni 2018|

Vanaf 2013 heeft Ockham een aantal artikelen over de Operatie BRP gepubliceerd waarin wij betoogden dat het programma zou uitmonden in een fiasco. De oorzaken van de mislukking kunnen worden gevonden in bekende fenomenen zoals

Dataset meets Dataset op 30 mei 2018

By | 24 mei 2018|

Slimme combinaties en interacties uit verschillende databronnen kunnen van groot belang zijn voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Meestal gebruiken organisaties daarvoor hun eigen specifieke databronnen, omdat men deze door en door kent.

BNR interview ICT-problemen bij overheid

By | 23 mei 2018|

Op woensdag 23 mei gaf René Veldwijk een interview bij BNR radio naar aanleiding van de uitspraken van minister Hoekstra in het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. Beluister hier het interview.

Recensie: Bitcoin en Blockchain, de ontregelende opmars van cryptecurrencies

By | 15 mei 2018|

Lees hier of download de op Computable.nl gepubliceerde recensie van René Veldwijk over het boek Bitcoin en Blockchain, de ontregelende opmars van cryptecurrencies. René Veldwijk fileert onder de Twitter Handle Followtheblockchain recente blockchain-ontwikkelingen.

Ict’er: let bij referendum Sleepwet op uw zaak

By | 20 maart 2018|

Veel opiniemakers hebben zich uitgesproken tegen de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV 2017). Misschien komt het omdat ik een ict’er ben en de overheid van binnen ken, maar ik mis een paar