Het team 2018-07-04T09:26:08+00:00

Maak kennis met het team van Ockham

Dit zijn de datagoeroes
neem contact met ons op
Jeroen Schaay
Jeroen SchaayDatagoeroe
Jeroen Schaay is een IT-er en heeft veel ervaring met het realiseren van complexe informatiseringsprojecten in zowel de private sector als binnen de (rijks)overheid (centraal en decentraal). Hij is deskundig op gebied van applicatie- en database-architectuurontwerp, gegevensanalyse en flexibel datamodel ontwerp, data-optimalisatie en performance analyse, technische projectleiding, audits en kwaliteitsmanagement.
Frido van Orden
Frido van OrdenDatagoeroe
Frido van Orden is opgeleid als informaticus met een bedrijfskundige specialisatie. Zijn inhoudelijke specialismen liggen op het terrein van applicatie-architecturen, software engineering, model-gedreven applicatie-ontwikkeling en database- en applicatie-ontwerp.
Frido van Orden is bereikbaar onder telefoonnummer: +31 651 60 21 64
Marjan Schnetz
Marjan SchnetzDatagoeroe
Marjan Schnetz heeft een juridische en bestuurskundige achtergrond.
Haar inhoudelijke specialismen liggen op het terrein van (web)contentmanagement, privacyvraagstukken, gegevensmodelleren en basisregistraties.
Marjan Schnetz is bereikbaar onder telefoonnummer: +31 623 66 90 43
Henk Sweere
Henk SweereDatagoeroe
Als informaticus heeft Henk Sweere altijd in de ICT consultancy gewerkt. Zijn focus ligt op het snel realiseren van écht werkende oplossingen met daadwerkelijke toegevoegde waarde voor de opdrachtgever. Inhoudelijk houdt hij zich vooral bezig met informatie- en applicatiearchitecturen alsook informatieanalyses. Hij heeft ervaring met een veelvoud van RAD methodes en 4 GL’s (ook wel MDA’s genoemd).
Henk Sweere is bereikbaar onder telefoonnummer: +31 650 128 139
Rene Veldwijk
Rene VeldwijkDatagoeroe
René Jan Veldwijk is als mede-oprichter sinds 1996 aan Ockham verbonden. In 1993 promoveerde hij op wat nu een van Ockhams kerncompetenties is, het ontwerpen en implementeren van Flexibele Applicatie Architecturen (FAA). Hij houdt zich bij Ockham bezig met organisatie- en ICT advisering, projectmanagement en het verder ontwikkelen van het FAA gedachtengoed.
Paul van Zon
Paul van ZonDatagoeroe
Paul’s ICT-roots liggen in het testen van software waar vandaan zijn brede interesse hem langs vele facetten van ICT-trajecten heeft geleid. Met name test(management), applicatie/functioneel beheer, projectleiding, systeem ontwerp, inrichten gebruikersparticipatie, systeem bouw, data migratie en data analyse zijn de terugkerende onderwerpen waar Paul in acteert. In de loop der tijd heeft Paul een specialisme opgebouwd wat betreft salarisverwerking/excasso en sociale zekerheid en het werken met/in grote complexe systeemomgevingen. Bij zijn werkzaamheden bij (semi)overheidsinstellingen en in de private sector krijgt Paul, mede door goede communicatie en een snel inlevingsvermogen, de zaken gedaan die moeten worden gedaan. Een duidelijke insteek daarbij is ook de stelling: “Het moet ook gewoon werken”.