Ockham Groep

AVG en opschonen data

De uitgangspunten van de AVG zijn helder, maar het is niet eenvoudig om de wet te vertalen in concrete maatregelen. De Ockham Data Scan helpt u hierbij met een grondige analyse van alle gevoelige persoonsgegevens in uw database(s).

Wat levert de scan op?

 • Overzicht van alle attributen met gevoelige (persoons)gegevens
 • Overzicht van alle attributen met “meta” gegevens (b.v. laatste bestelling, laatste inlogdatum)
 • Een identificatie van welke delen van het datamodel samenhangen met persoonsgegevens


Hiermee kunt u de volgende vragen beantwoorden:

 • Welke gevoelige (persoons)gegevens zitten in mijn databases?
 • Hoe kan ik deze gegevens structureel schonen en daarmee (blijven) voldoen aan de AVG?
 • Welke onderdelen van mijn applicatie moeten worden aangepast?


Vervolg:

 • Opzetten van een schoningsbeleid
 • Purgen (records verwijderen)
 • Wipen (bepaalde soorten gegevens wissen)
 • Anonimiseren (bepaalde soorten gegevens onherkenbaar versleutelen)
 • Beperking toegang tot persoonsgegevens tot die processen waar dit echt nodig is
 • Beperking toegang van medewerkers tot data die uitsluitend nog voor archiefdoeleinden worden bewaard

“It is vain to do with more what can be done with fewer”

William Ockham