AVG en opschonen data

De uitgangspunten van de AVG zijn helder, maar het is niet eenvoudig om de wet te vertalen in concrete maatregelen. De Ockham Data Scan helpt u hierbij met een grondige analyse van alle gevoelige persoonsgegevens in uw database(s).

Wat levert de scan op?

 • Overzicht van alle attributen met gevoelige (persoons)gegevens
 • Overzicht van alle attributen met “meta” gegevens (b.v. laatste bestelling, laatste inlogdatum)
 • Een identificatie van welke delen van het datamodel samenhangen met persoonsgegevens


Hiermee kunt u de volgende vragen beantwoorden:

 • Welke gevoelige (persoons)gegevens zitten in mijn databases?
 • Hoe kan ik deze gegevens structureel schonen en daarmee (blijven) voldoen aan de AVG?
 • Welke onderdelen van mijn applicatie moeten worden aangepast?


Vervolg:

 • Opzetten van een schoningsbeleid
 • Purgen (records verwijderen)
 • Wipen (bepaalde soorten gegevens wissen)
 • Anonimiseren (bepaalde soorten gegevens onherkenbaar versleutelen)
 • Beperking toegang tot persoonsgegevens tot die processen waar dit echt nodig is
 • Beperking toegang van medewerkers tot data die uitsluitend nog voor archiefdoeleinden worden bewaard

“It is vain to do with more what can be done with fewer”

William Ockham