Ockham Groep

gemeente-amsterdam_b.png
ockham-abn.png
ockham-uwv-1.png

EPD

Opdrachtgevers die vertrouwen op Ockham

UWV

De polisadministratie zoals deze sinds 2007 functioneert is nagenoeg volledig gerealiseerd door Ockham op basis van Ockhams eigen FAA concepten en de High~T ontwikkelomgeving.

Begin 2007 bleek dat de bouwer van de oorspronkelijke Polisadministratie niet in staat was om een werkend systeem op te leveren. In maart 2007 vroeg UWV Ockham om een noodvoorziening te realiseren waarmee de belangrijkste afnemers konden worden bediend. Gelijktijdig werd door een andere partij gewerkt aan een “verbeterde permanente oplossing”. Medio 2007 was de noodvoorziening gereed en daarmee werd een administratief drama afgewend.

Enkele maanden later bleek dat ook de “verbeterde permanente oplossing” niet zou gaan werken en kreeg Ockham de opdracht om een permanente Polisadministratie te realiseren voor de periode tot tenminste 2012. Ockham realiseerde en implementeerde deze robuuste Polisadministratie binnen een periode van vijf maanden. Sinds maart 2008 bedient de nieuwe Polisadministratie vrijwel probleemloos een groeiend aantal afnemers van inkomensgegevens.

ABN AMRO

Anticiperend op de samenvoeging met de operatie van Fortis besloot ABN Amro HRM eind 2007 om haar HR beheerders bij te scholen op het gebied van het omgaan met gegevens en gegevensbronnen. Ockham ontwikkelde uitgaande van haar eigen cursussen op het gebied van gegevensmodellering en een vergelijkbare cursus ontwikkeld voor de Gemeente Haarlemmermeer een meerdaagse cursus ‘Data Disclosure’ waarin de belangrijkste toen voorzienbare uitdagingen theoretisch en in prakticumvorm werden behandeld.

GEMEENTE AMSTERDAM

Naast de ervaring met het realiseren van een basisadministratie (Polisadministratie) heeft Ockham bij de gemeente Amsterdam, Dienst Persoons- en Geo-informatie (destijds Register Amsterdam), al in 2002 een functioneel herontwerp gemaakt van zowel het burgerzakenonderdeel als het GBA-onderdeel van de basisregistratie Personen. Door te werken in kleine teams en de combinatie binnen Ockham van ICT-kennis en burgerzaken/GBA-kennis waren we in staat om binnen een half jaar het systeem te ontwerpen. Dit ontwerp is de basis geweest voor de nieuwe voorzieningen voor deelgemeenten en binnengemeentelijke afnemers (zoals de Sociale Dienst, Vervoersbedrijf, Gemeentelijke belastingdienst en woningcorporaties) om persoonsgegevens (online) te verkrijgen.

Landelijk Elektronisch Patiëntendossier ( EPD )

Vanaf het eerste begin tot en met het in beheer nemen van deze website heeft een van onze consultants hieraan meegewerkt. Binnen de korte tijd die beschikbaar was – 6 maanden – is het PvE opgesteld, het ontwerp- en bouwtraject begeleid, het testtraject en gebruikersonderzoek doorlopen en de overdracht naar de beheerorganisatie afgerond. De expertises op het terrein van webcontentmanagement en systeemontwikkeling kwamen hier zeer goed van pas!
Op dit moment wordt de website uitgebouwd met voorzieningen voor burgers om het EPD on-line te bekijken en om digitaal bezwaar- en inzageverzoeken in te dienen.