Ockham Groep

De visie van Ockham als
moderne IT werkwijze

Eeuwenoude visie groot succes

Ockham’s razor, ook wel het zuinigheidsprincipe of parsimonieprincipe genoemd, werd door Ockham zelf meestal als volgt geformuleerd: Pluralitas non est ponenda sine necessitate — “Je moet geen veelvoud aannemen zonder noodzaak”. Of ook wel: “Wat uitgelegd kan worden door de minste aannames, wordt niet méér uitgelegd door meer aannames.” De beste uitleg van een bepaald verschijnsel is dus de uitleg waarvoor je de minste aannames nodig hebt. In zijn tijd was het gebruikelijk om te denken dat diegene die de ingewikkeldste verklaring voor een fenomeen kon bedenken, de slimste moest zijn en daarom gelijk moest hebben. Ockham was het hier niet mee eens. Hij stelde: in een redenering mogen niet meer elementen gebruikt worden, dan die strikt noodzakelijk zijn. Dus: liever een simpele theorie die feiten goed kan verklaren dan een ingewikkelde.

Ervaring met complexe projecten

 

Door het toepassen van het Ockham principe (Ockham’s Razor) in ons werk, reduceren wij op radicale wijze de onnodige complexiteit in gegevensprocessen. Dit ter vergroting van de slagkracht van organisaties en het beëindigen van verspilling op alle niveaus, niet in de laatste plaats de verspilling van ICT uitgaven aan hypes en hobbies.

Branches

De ICT-specialismen van Ockham zijn in elke branche waardevol. Desondanks zijn er branches te noemen waar Ockham ook toegepaste branchekennis meebrengt, veelal verworven door projecten. Zo is Ockham expert op het gebied van publieke (persoons)administratie en sociale zekerheid. Ook op het terrein van (pensioen)verzekeringen, facturatie & incasso en arbeidsmarktinformatie bezit Ockham specifieke kennis.