Ockham Groep

Datamigratie

Bij het migreren van data staat u niet alleen voor de keuze welke data mee te nemen, maar juist ook welke data achter te laten. Kan dat zomaar, of mist u dan cruciale componenten? Wellicht moet u toch een gedeelte meenemen van data die u wilde achterlaten, maar waarheen migreert u die dan? En levert die gedeeltelijke migratie geen nieuwe inconsistenties op?

Wat levert de scan op?

  • Overzicht van externe relaties en verwijzingen
  • Overzicht van alle integriteitscontroles en business rules
  • Inzicht in de vervlochtenheid van verschillende (sub)systemen
  • Actuele kwaliteit en consistentie van de te migreren data

Hiermee kunt u de volgende vragen beantwoorden:

  • Welke data en componenten wil ik migreren?
  • Welke data kan ik achter laten?
  • Hoe groot wordt de migratie?
  • In welke clusters kan ik de migratie verdelen?

Iteratief kan worden bepaald of de migratieset wordt uitgebreid en zo ja: waarmee. Volstaat de nieuwe set? Op basis van de scanresultaten kan het migratiescript worden gegenereerd. De scanresultaten vormen de basis van het nieuwe gegevensmodel.

“It is vain to do with more what can be done with fewer”

William Ockham