Ockham Groep

Medical check-up

Ieder informatiesysteem veroudert, of dat nu komt door technische veroudering of door uitbreidingen en aanpassingen. Om een goed inzicht te krijgen of te behouden in de status van uw systeem is een regelmatige controle noodzakelijk. Daarbij moet niet alleen de software, maar ook de data worden geanalyseerd. De Ockham Data Scan kan worden ingezet als een APK voor het fundament onder uw informatiesysteem.

Wat levert de scan op?

 • Overzicht van wijzigingen in het datamodel
 • Inzicht in de mate van vervlechting tussen de systeemonderdelen
 • Overzicht van integriteitscontroles (al dan niet afgedwongen in het systeem)
 • Overzicht van gegevens die niet aan de integriteitscontroles voldoen
 • Overzicht van tracability voorzieningen (b.v. audit-trail)
 •  

Hierna kunt u de volgende vragen beantwoorden:

 • Waar moeten op korte termijn maatregelen worden getroffen?
 • Wat is het effect van eerder getroffen maatregelen?
 • Hoe toekomstvast is mijn systeem nog?
 • Wat is de impact van een (grote) release?
 •  

Vervolg:

 • Advies en ondersteuning bij de oplossing van gevonden knelpunten
 • Uitvoeren van maatregelen en het meten van de effecten daarvan
 • Periodieke herhaling van de scan om de vinger aan de pols te houden, eventueel gekoppeld aan het releaseplan

“It is vain to do with more what can be done with fewer”

William Ockham