Ockham Groep

Systeemvergelijking

Bij het vergelijken van gelijksoortige informatiesystemen wordt over het algemeen voornamelijk naar de software gekeken. Veel partijen zijn hierin gespecialiseerd, maar het onderliggende datafundament blijft vaak buiten beeld. De Ockham Data Scan vult juist deze lacune in.

Wat levert de scan op?

 • Een actueel en compleet datamodel (normalisaties, sleutels, pseudo repeating groups, generalisatie, historie)
 • Inzicht in het integriteitsmanagement
 • Inzicht in de security- en privacyaspecten
 • Inzicht in de mate van vervlochtenheid met andere systemen
 • Inzicht in de datakwaliteit. Dit zegt ook iets over de applicatiesoftware.
 • Overzicht van platformversies
 •  

Hierna kunt u de volgende vragen beantwoorden:

 • Zit het systeem goed in elkaar?
 • Is het datamodel toekomstvast?
 • Wat is de kwaliteit en consistentie van de data?
 • Wat is te verwachten regulier en extra onderhoud (geen unpleasant surprises)?

Vervolg:

 • Advies en ondersteuning bij de oplossing van gevonden knelpunten
 • Uitvoeren van de systeemvergelijking

“It is vain to do with more what can be done with fewer”

William Ockham