Ockham Groep

Data Migratie

De migratie van uw gegevens naar een nieuwe of andere reeds bestaande database is doorgaans een complexe en foutgevoelige operatie. Indien deze gegevens niet volledig zoals bedoeld in de nieuwe database terecht komen kan dit langdurige problemen opleveren met navenante kosten.

Door onze aanpak van gegevensmigratie zorgen we voor een volledig beeld van de oude, huidige, situatie (IST) en een volledig beeld van de nieuwe situatie (SOLL). Indien nodig zullen maatregelen genomen worden om de IST-situatie en eventueel de SOLL-situatie kwalitatief op orde te brengen. Vervolgens leggen we het pad van IST naar SOLL vast (Migratie) waarbij ook de weg terug (controleren wat we hadden) gevolgd kan worden.

De migratie wordt iteratief uitgevoerd waarbij telkens de onverwachte verschillen opnieuw worden bekeken en de migratie daarop wordt aangepast. Hierdoor ontstaat een goed beheersbaar migratietraject waarbij u steeds op de hoogte bent van de resultaten.

icon-5@2x.png

“It is vain to do with more what can be done with fewer”

William of Ockham