Ockham Groep

Comité Open Arbeidsmarktdata: oproep aan de Tweede Kamer

Belang van open data voor de arbeidsmarkt

De spanning op de arbeidsmarkt is groot en als we daar niets aan doen wordt deze steeds groter. Beleid vraagt echter om data, data die er veelal al zijn, maar die slecht worden gedeeld.

Alle data om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en alle data die met publiek geld worden verzameld, behoren zoveel mogelijk voor alle dataleveranciers, arbeidsmarktpartijen en burgers toegankelijk worden gemaakt als open data. De  belangrijkste partijen in dit opzicht zijn UWV, CBS, ROA, en SBB.

Oproep aan de Tweede Kamer

Het Comité Open Arbeidsmarktdata roept de Tweede Kamer op om bij besprekingen en bij debatten over de uitvoering en de toekomst van de sociale zekerheid aandacht te besteden aan het toegankelijk maken van beschikbare en actuele arbeidsmarktdata. Dit zal de BV Nederland actief helpen in het beter en sneller matchen van vraag en aanbod, zeker in het licht van de digitale transitie waarin Nederland een hoofdrol in wil spelen.

Met nieuwe open datasets en op big data gebaseerde arbeidsmarktadviezen kunnen werkzoekenden, werkgevers en overheden concrete stappen zetten om de Nederlandse arbeidsmarkt wezenlijk transparanter te maken. Ook bevatten deze sets cruciale informatie om zowel gezamenlijk als individueel betere beslissingen te kunnen nemen over economische ontwikkelingen, aanpassingen in het onderwijs en het sociaal domein.

Voor meer informatie en achtergrond neem contact op met het Comité Open Arbeidsmarktdata:

Website: www.arbeidsmarkttransparant.nl

E-mail: arbeidsmarkttransparant@gmail.com

Contact:

Michiel Mooyaart    06 29 560 000

Marjan Schnetz      06 23 669 043

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *